Sponsorship

 マ・メールでは、アーティストを通じてお子さまの感性を育む活動を大切にしています。

 

 

 

 

 

TAKAHIRO YOSHIKAWA
ピアニスト

 

 

 

 

 

EMI HARIYAMA
バレエダンサー

 

 

 

 

 

KAZUHIRO NISHIJIMA
ダンサー

 

 

 

 

 

子供の城
児童合唱団・混合合唱団

 

 

 

 

 

FUYO KABEYA
絵本作家

 

 

 

 

 

冨樫 チト
絵本蒐集家・ダンサー

 

 

 

 

 

AFRA
ヒューマンビートボクサー